Światowe Dni Młodzieży
2016.07.08


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą podczas Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest jedną z gmin, które deklarują pomoc w organizacji noclegów i zaplecza dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Gmina nie posiada własnych ujęć, a zaopatrzenie ludności w wodę poprzez gminny system wodociągowy realizowane jest jedynie w oparciu o hurtowy zakup wody. Z uwagi na brak technicznych możliwości zwiększenia ilości dostaw wody oraz jednocześnie przewidywany wzrost zużycia wody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska podczas ŚDM, występuje ryzyko deficytu wody. Problem potęgowany będzie faktem, iż obchody ŚDM przypadają w okresie letnim. Wodociągi w tym czasie pracują przy maksymalnym obciążeniu, któremu na pewnych odcinkach sieci mogą towarzyszyć okresowe braki wody i spadki ciśnienia.

Z uwagi na powyższe apelujemy, aby w tym okresie zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z wody miejskiej i ograniczenie jej zużycia wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych - nie należy wody z sieci miejskiej używać do mycia samochodów, placów, podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów. Jednocześnie prosimy o maksymalne wykorzystywanie w tym okresie zasobów studni przydomowych przez wszystkich tych odbiorców, którzy mają taką możliwość.

Przypominamy także o zakazie korzystania z hydrantów do innych celów niż ochrona p.poż. Hydranty służą tylko uprawnionym służbom ochrony przeciwpożarowej. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny. Pobór wody bezpośrednio z hydrantu destabilizuje pracę sieci i wywołuje dodatkowe rozprężenie rurociągów, powodując uderzenia hydrauliczne zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione okoliczności, liczymy na Państwa wyrozumiałość i jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Klienta (ul. Podlesie 30)     tel. (33) 488-33-54 lub (33) 876-61-51
e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com
   
Pogotowie wodociągowe
dyżur (po godzinach pracy)
     tel. (33) 876-61-51 lub 608-769-502;