Nowe taryfy
2018.05.29

Informujemy, że od 29 maja 2018 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.05.2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.
Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr XXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Poniżej prezentujemy ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat, obowiązujące do 31.12.2018 r.

Cennik obowiązujący do 31.12.2018 r.