Komunikaty


 
Ogłoszenie
2016.11.16

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej na mocy art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
W okresie zimowym nie zapomnij o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej.
2016.10.28

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody. 
Światowe Dni Młodzieży
2016.07.08


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą podczas Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest jedną z gmin, które deklarują pomoc w organizacji noclegów i zaplecza dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Gmina nie posiada własnych ujęć, a zaopatrzenie ludności w wodę poprzez gminny system wodociągowy realizowane jest jedynie w oparciu o hurtowy zakup wody. Z uwagi na brak technicznych możliwości zwiększenia ilości dostaw wody oraz jednocześnie przewidywany wzrost zużycia wody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska podczas ŚDM, występuje ryzyko deficytu wody. Problem potęgowany będzie faktem, iż obchody ŚDM przypadają w okresie letnim. Wodociągi w tym czasie pracują przy maksymalnym obciążeniu, któremu na pewnych odcinkach sieci mogą towarzyszyć okresowe braki wody i spadki ciśnienia.